Obecné informace

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.
 

V každé věkové kategorii je kromě úkolů, které se plní v rámci hodin cvičení ve školce nebo v Sokole, navíc přidaný úkol pro rodiče a děti, který je možné ze sešitu vytrhnout a donést si ho domů. Díky tomuto domácímu úkolu, který musí rodiče s dětmi nacvičit, se snažíme do projektového dění zapojit i Vás - rodiče a podpořit tak společně strávený aktivní čas a zájem o to, co Vaše děti při cvičení dělají.

Díky Vašemu zapojení roste i motivace k pohybu u Vašich dětí a vzniká tak u nich kladný vztah ke sportu a aktivně trávenému času společně s rodinou i do budoucna.

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner